culese din dex online

Corect: Eu am numai trei picioare. Nu am decât 10000 lei.
Greşit: Am decât 10000 lei.
Comentarii: Numai se folosește în construcţii afirmative, iar decât se folosește în construcţii negative.

Corect:

Înger
A hotărî
Reîntregire
Hotărât
Hotărând
Greşit:
Ânger
A hotărâ
Reântregire
Hotărît
Hotărînd
Comentarii: Se folosește î, nu â, la începutul cuvântului, la sfârșitul cuvântului și în cuvintele formate cu prefix dacă î este prima literă din rădăcină. Participiul și gerunziul verbelor nu fac excepţie: dacă participiul se formează cu -ât sau dacă gerunziul se formează cu -ând, folosim â.

Corect:
Fii cuminte!
Nu fi fraier!
Să fii punctual.
Greşit:
Fi cuminte!
Nu fii fraier!
Să fi punctual.
Comentarii: Pentru imperativul afirmativ (fii cuminte!) și pentru conjunctiv (să fii punctual) n-am argumente, dar așa e :) Imperativul negativ se formează întotdeauna cu nu + infinitivul verbului: nu veni, nu pleca, nu uita. Deci, în cazul lui a fi, avem nu fi fraier!

Corect:
Eu creez
Tu creezi
El creează
creare
Greşit:
Eu crez
Tu crezi
El crează
creere
Comentarii: Verbul a crea, deși se termină în -ea, nu este un verb de conjugarea a II-a, ci de conjugarea I. Sufixul este -a, iar rădăcina este cre-. Pentru ușurinţă, conjugaţi-l ca și pe a lucra, înlocuind lucr- cu cre-. Oriunde a lucra se conjugă cu un e, a crea se conjugă cu doi (eu lucrez – eu creez). Formele crez, crezi, crează există în limba română în cu totul alt context; ele sunt conjugări populare ale verbului a crede.

Corect:
Eu creez
Eu agreez
Eu întemeiez
Eu încleiez
Greşit:
Eu creiez
Eu agreiez
Eu întemeez
Eu încleez
Comentarii: Dacă infinitivul verbului se termină în -ia, (a întemeia, a încleia) atunci litera i apare și la persoana I a timpului prezent, altfel nu (a crea, a agrea).

Corect:
Fumător inveterat
Adevăr învederat
Greşit:
Invers
Comentarii: Paronime

Corect:
Masculin
Eu însumi
Tu însuţi
El însuși
Noi înșine
Voi înșivă
Ei înșiși
Feminin
Eu însămi
Tu însăţi
Ea însăși
Noi însene
Voi însevă
Ele înseși (însele)
Greşit:
Oricum altcumva.

Corect: Repercusiune
Greşit: Repercursiune

Corect: Oprobriu
Greşit: Oprobiu

Corect: Complet
Greşit: Complect
Comentarii: DEX-ul menţionează complect ca variantă acceptată a lui complet. Totuși, dacă până acum aţi folosit complet, vă sugerăm să-l folosiţi și în continuare. :) DOOM și DOOM2-ul nu acceptă forma complect.

Corect: Delincvent
Greşit: Delicvent sau Delictvent
Comentarii: Delicvent este doar o formă acceptată de DEX (dar nu și de DOOM și DOOM2).

Corect: Piuneză
Greşit: Pioneză
Comentarii: Pioneză este doar o formă acceptată.

Corect: Saxana
Greşit: Sarsana

Corect. Crevetă, pl. crevete
Greşit: Crevete, pl. creveţi
Comentarii: DOOM2 acceptă și versiunea crevete / creveţi.

Corect: Robinet, pl. robinete
Greşit: Robinet, pl. robineţi

Corect: Suport, pl. suporturi
Greşit: Suport, pl. suporţi

Corect: Balot, pl. baloturi
Greşit: Balot, pl. baloţi

Corect: Acumulator, pl. acumulatoare
Greşit: Acumulator, pl. acumulatori
Comentarii: Acumulatori este o formă acceptată de unele dicţionare.

Corect: Laser, pl. lasere
Greşit: Laser, pl. laseri

Corect: Festival, pl. festivaluri
Greşit: Festival, pl. festivale

Corect: Jantă, pl. jante
Greşit: Jeantă/geantă, pl. jenţi/genţi

Corect: Grep sau grepfrut sau grape-fruit
Greşit: Oricum altcumva

Corect: Ingrediente (pl. lui ingredient)
Greşit: Ingredienţi

Corect: Amândurora (dativul lui amândoi)
Greşit: Amândorura

Corect: De asemenea
Greşit: Deasemenea

Corect: Merită să aștepţi
Greşit: Se merită să aștepţi
Comentarii: Verbul a merita nu este reflexiv.

Corect: Ce-i cu cărţile astea pe masă?
Greşit: Ce-s cu cărţile astea pe masă?
Comentarii: Folosirea verbului a fi la plural nu are sens și nu are legătură cu faptul că vorbim despre mai multe cărţi. Un exemplu și mai evident este Ce este cu voi aici?, nu Ce sunteţi cu voi aici?

Corect: Serviciu
Greşit: Servici

Corect: Mi-ar plăcea
Greşit: Mi-ar place
Comentarii: Infinitivul verbului este a plăcea (vezi definiţia), iar condiţional-optativul se formează cu verbul auxiliar a avea (în acest caz, ar) și cu infinitivul.

Corect:
Cartea pe care am citit-o
Omul pe care l-am întrebat
Cartea care mi-a plăcut
Omul care mi-a răspuns
Greşit:
Cartea care am citit-o
Omul care l-am întrebat
Comentarii: În toate cazurile avem de-a face cu propoziţii subordonate: „pe care am citit-o”, „pe care l-am întrebat” etc. În primele două, „pe care” este complement direct, arătând asupra cui se efectuează acţiunea: Pe cine am citit? Pe ea, pe carte. Pe cine am întrebat? Pe el, pe om. Complementul direct este în cazul acuzativ, de aceea este nevoie și de prepoziţia pe.
În ultimele două cazuri, „care” este subiect, arătând cine face acţiunea: Cine a plăcut? Cartea. Cine a răspuns? Omul. Subiectul este în cazul nominativ, de aceea nu este nevoie de prepoziţia pe. Cartea care am citit-o este o contaminare între cele două construcţii și este incorectă.

Corect: Optsprezece
Greşit: Oricum altcumva

Corect: Optulea
Greşit: Oricum altcumva

Corect:
Mă doare apendicele.
Mă dor amigdalele.
Greşit:
Mă doare apendicita.
Mă doare amigdalita.
Comentarii: Apendicita și amigdalita sunt boli. Ele nu sunt părţi ale corpului, deci nu au cum să doară. Mă doare amigdalita este la fel de incorect ca și mă doare durerea de cap.

Corect: Majoritatea salariaţilor este mulţumită…
Greşit: Majoritatea salariaţilor sunt mulţumiţi…
Comentarii: Este pur și simplu vorba despre acordul subiectului cu predicatul. Majoritate este la singular, deci și verbul a fi trebuie pus la singular. Ce-i drept, majoritate este un substantiv colectiv, cu sens de plural, dar forma gramaticală este în continuare cea de singular. Un exemplu și mai elocvent este tineretul merge la mare (nu tineretul merg la mare).
Observaţie: În conformitate cu noua ediţie a Gramaticii Academiei, în anumite cazuri acordul prin înţeles este admis; în cazul acesta ambele variante sunt acceptate.

Corect: Cel mai bine plătită doctoriţă
Greşit: Cea mai bine plătită doctoriţă
Comentarii: Formarea superlativului cu expresia cel mai se referă, în acest caz, la adverbul bine, nu la adjectivul plătită. Doctoriţa nu este cea mai plătită, ci cea plătită cel mai bine. Și, întrucât adverbele nu au gen, număr sau caz, superlativul se formează implicit cu cel pus la masculin.

Corect. Până număr până la trei să plecaţi de-aici!
Greşit: Până număr la trei să plecaţi de-aici!
Comentarii: Numărăm (de la unu) până la trei. Probabil prezenţa primului până creează confuzie, dar este necesar și cel de-al doilea.

Corect: Nu face asta.
Greşit: Nu fă asta.
Comentarii: Imperativul negativ se formează cu infinitivul verbului: nu mânca, nu vorbi, nu pleca. Deci, nu face.

Corect: Chiuvetă
Greşit: Ghiuvetă

Corect: Îmi place cineva
Greşit: Îmi place de cineva
Comentarii: Cineva este subiect gramatical, deci trebuie pus în cazul nominativ, fără prepoziţia de.

Corect: Drajeu, pl. drajeuri
Greşit: Drajeu, pl. drajee

Corect: sandviș / sandvici / sanviș
Greşit: Oricum altcumva
Comentarii: DEX indică sandviș ca formă corectă, iar celelalte două ca variante acceptate.

Corect: Nes
Greşit: Ness
Comentarii: Prescurtare de la nescafe.

Corect: Lubrifiant
Greşit: Lubrefiant

Corect: Anticameră
Greşit: Antecameră
Comentarii: O ediţie veche a Dicţionarului de neologisme acceptă totuși și antecameră ca variantă.

Corect: Cotidian (ziar), pl. cotidiene
Greşit: Cotidian, pl. cotidiane

Corect: Genuflexiune
Greşit: Genoflexiune

Corect: Remarcă, pl. remarce
Greşit: Remarcă, pl. remarci

Corect: Să aibă parte
Greşit: Să aibe parte

Corect: El/ea se așază
Greşit: El/ea se așează

Corect: Clasa întâi
Greşit: Clasa întâia, clasa a-ntâia

Corect: Greșeală
Greşit: Greșală
Comentarii: La fel ca și repezeală, umezeală (nu repezală, umezală).

Corect: Obstetrică
Greşit: Obstretică

Corect: Nu există așa ceva
Greşit: Nu se există așa ceva

Corect: Liniște! Să se audă musca!
Greşit: Liniște! Să nu se audă musca!
Comentarii: Daca musca nu se aude, probabil e gălăgie. Dacă ţineţi neapărat să folosiţi negaţia, spuneţi: Liniște! Să nu se audă nici musca!
Corect: Cu surle și tobe
Greşit: Cu surle și trâmbiţe
Comentarii: Surla și trâmbiţa sunt amândouă instrumente de suflat. O paradă militară are și instrumente de suflat și de percuţie.

Corect: Datorită publicului și încurajărilor acestuia…
Greşit: Datorită publicului și a încurajărilor acestuia…
Comentarii: După datorită se folosește dativul. Articolul posesiv a (al, ai, ale) este specific genitivului, deci nu are ce căuta aici.

Corect: Branul este deja consacrat ca loc de vacanţă.
Greşit: Branul este deja consacrat ca locaţie de vacanţă
Comentarii: locaţie înseamnă „chirie”, nu este un cuvînt mai pompos pentru loc .

Corect: Calmar
Greşit: Calamar

Corect: … la toate nivelurile …
Greşit: … la toate nivelele …
Comentarii: Folosim pluralul nivele numai pentru nivelă.

Corect: celălalt
Greşit: celălant

Corect: cartea anului acestuia
Greşit: cartea anului acesta
Comentarii: Adjectivul pronominal demonstrativ se acordă în gen, număr și caz cu substantivul determinat.

Corect:
El se înșală.
Vrea să (te) înșele.
Greşit:
El se înșeală.
Vrea să (te) înșale.
Comentarii: Forma înșale este valabilă doar pentru „a pune șaua pe…”.

Corect: Când am venit la tine, tu plecaseși deja.
Greşit: Când am venit la tine, tu plecasei deja.
Comentarii: Forma verbului la indicativ, mai mult ca perfect, persoana a II-a, singular se construiește cu terminaţia -seși, nu -sei: plecaseși, plăcuseși, merseseși, coborîseși, iubiseși.

Corect:
Aș veni și eu cu voi.
Cât am putut dormi!
Greşit:
Aș venii și eu cu voi.
Cât am putut dormii!
Comentarii: Infinitivul verbului nu are nevoie de un i în plus. În primul caz, verbul este la modul condiţional-optativ, care se construiește întotdeauna cu forma de infinitiv a verbului. În al doilea caz, verbul este chiar la infinitiv.

Corect: A fost învestit în funcţia de …
Greşit: A fost investit în funcţia de …
Comentarii: investit înseamnă „folosit într-o afacere, plasat” (se referă la capital).

Corect: Câine surd la vînătoare.
Greşit:Câine sur la vînătoare.
Comentarii: Expresia are sensul: „pe nepregătite”, iar culoarea (sur) nu are nici un efect asupra performanţelor câinelui la vînătoare…

Corect: A da sfară/șfară în ţară
Greşit: A da sfoară în ţară

Corect: Din cauza vremii urâte, n-am mai mers la munte.
Greşit: Din cauza la vremea urâtă, n-am mai mers la munte.
Comentarii: Din cauza este o locuţiune prepoziţională care cere întotdeauna cazul genitiv.

Corect: Întreprinde, întreprindere, întreprinzător…
Greşit: Intreprinde, intreprindere, intreprinzător…
Comentarii: Toate cuvintele din această familie se scriu (și se pronunţă) doar cu î, nu cu i.

Corect:
Risc să dau un pronostic…
Riști să-l înfrunţi pe șef?
Greşit:
Mă risc să dau un pronostic…
Te riști să-l înfrunţi pe șef?
Comentarii: Chiar dacă unele dicţionare menţionează că risca este și reflexiv, aceste forme sunt învechite și nerecomandate.

Corect: Le-am mulţumit celor care m-au ajutat.
Greşit: Le-am mulţumim la cei care m-au ajutat.
Celor este un complement indirect. El răspunde la întrebarea „cui i-am mulţumit?” (celor), nu la întrebarea „la cine i-am mulţumit?” (la cei). Acest gen de complement indirect stă întotdeauna în cazul dativ (celui). Varianta la cei nu este propriu-zis o greșeală, ci mai curând un stil de vorbire neîngrijită sau o formă populară. Folosirea acuzativului prepoziţional în locul dativului apare încă din latina populară.

Corect: Abrogarea legii adoptate acum un an
Greşit: Abrogarea legii adoptată acum un an
Comentarii: Când un atribut este exprimat prin adjectiv (provenit din participiul verbului a adopta, în acest caz), adjectivul se acordă întotdeauna în gen, număr și caz cu substantivul pe care îl determină. În acest caz, legii este în cazul genitiv, deci și adoptate trebuie declinat în cazul genitiv. Corect este așadar legea adoptată, dar legii adoptate.

Corect: Mostră (cu sensul de eșantion, probă)
Greşit: Monstră

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: